برچسب خورده: عباس کیارستمی

ژولیت بینوش درباره بازی در «کپی برابر اصل» abbas-kiarostami 4می‌دانستم که عباس کیارستمی فقط در ایران فیلم می‌سازد و من به همین دلیل همیشه از خودم می‌پرسیدم که چه کاری می‌توانم انجام بدهم تا …